googlee326cdf886da9dd5.html

Algemene Voorwaarden

 

Het SiertJe
Graafseweg 215
5213AE ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 06-51933640
Mail: info@hetsiertje.nl

ING bank rekeningnummer NL62INGB0007558405
KVK:64981061                                                                                                                                         
Laatst bijgewerkt op 23-05-2018

 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Het SiertJe  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Het SiertJe  en consument.
Door een bestelling te doen bij Het SiertJe verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Bij een aantal producten is aangegeven welke combinaties mogelijk zijn. Ondanks zorgvuldigheid van de ondernemer kan de consument geen rechten ontlenen aan eventuele verkeerde informatie. Indien ondanks de aangegeven informatie product combinaties niet passen kan de consument gebruik maken van het Herroepingsrecht.


De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het online bestelproces van Het SiertJe heeft afgerond. De consument ontvangt per email een orderbevestiging. Deze orderbevestiging geeft aan welke producten de consument besteld heeft en tegen welke prijs, hoeveel verzendkosten er in rekening gebracht worden, en op welke wijze er voor de producten betaald kan worden.

De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
Indien niet anders is aangegeven zijn alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Klachtenregeling
Indien u klachten hebt over de geleverde producten, kunnen deze telefonisch, dan wel per email kenbaar gemaakt worden.
U geeft een duidelijke, gemotiveerde omschrijving van de aard van de klacht.
Klachten zullen maximaal 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen worden door Het SiertJe.

 

Veiligheid

Alle sieraden maak ik van kwalitatief zeer goede materialen en zijn door mij zijn door mij met uiterste zorg eigenhandig gemaakt. Toch is een hand gemaakt sieraad een delicaat product dat met de nodige zorg behandelt dient te worden. Als er vaak aan getrokken wordt of er wordt ergens achter gehaakt dan kan het sieraad kapot gaan. Er kan dan ook niet ruw mee omgegaan worden. Ook mag er niet mee gegooid worden of mee geslapen. De draad waar op geregen wordt is van staaldraad of van stevig elastisch draad, de sieraden kunnen dus niet zomaar ineens breken zonder enige aanleiding. Wij adviseren je om jouw sieraad te beschermen tegen vloeibare stoffen zoals bleekwater, crèmes, parfum, haarlak en alcohol. Ook vocht doet jouw sieraad geen goed. Het is daarom aan te raden om niet met uw sieraden te douchen, zwemmen of af te wassen. Dan blijft jouw sieraad langer mooi!

Voor babysieraden en kindersieraden geldt, dat kleine kinderen deze ALTIJD onder toezicht moeten dragen. Doe ze af tijdens het spelen, zwemmen en vooral tijdens het slapen (ook bij een middagdutje). Zonder toezicht dragen kan gevaarlijk zijn voor het kind en daarnaast kan het sieraad ook beschadigd worden. Ondanks dat Het SiertJe ernaar streeft om elk sieraad zo sterk mogelijk te maken, door het gebruik van materialen van hoogwaardige kwaliteit, heeft geen enkel sieraad de garantie nooit te breken. Laat daarom baby’s en kleine kinderen NOOIT alleen met een sieraad.


Aansprakelijkheid
Het SiertJe  is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal.

 

Betaalmethode 'betalen met cadeaubon van het SiertJe'

Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt men van het SiertJe een mail. Daarin wordt gevraagd de persoonlijke cadeauboncode door te geven. De waarde van deze cadeaubon is bekend bij het SiertJe. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen) dient het verschil betaald te worden met een overboeking. Men ontvangt hierover aanvullende gegevens via de mail.

 

Cadeaubon voorwaarden

In aanvulling op de Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubon voorwaarden van toepassing op de cadeaubonnen die worden aangeboden door Het SiertJe . Door gebruik te maken van de cadeaubon stemt men in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
1. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Iedere cadeaubon / code wordt slechts éénmaal verstrekt. Men dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt. Het SiertJe behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon of code en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
2. De  waarde en vervaldatum vindt men op de cadeaubon. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
3. Cadeaubonnen uitgegeven door Het SiertJe zijn uitsluitend inwisselbaar bij Het SiertJe
4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.