googlee326cdf886da9dd5.html

Leverings- en betaalinformatie

Levering en uitvoering
Het SiertJe gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die de consument verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt en opgeslagen om de levering goed te laten verlopen. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Het SiertJe kenbaar heeft gemaakt.

 

Verzending geschiedt nadat Het SiertJe het totaalbedrag heeft ontvangen. Het SiertJe hanteert een maximale termijn van 14 dagen om de producten te verzenden. In de praktijk geschiedt verzending doorgaans binnen 48 uur na ontvangst van het aankoopbedrag.


Indien Het SiertJe onverhoopt niet aan de in het vorige lid genoemde verzendtermijn kan voldoen, wordt de consument hiervan binnen 10 werkdagen op de hoogte gesteld. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Het SiertJe het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.


Verzendingen geschieden via de aangeboden opties in het bestelmenu.

Voor Nederland: Standaardverzending €1,95 en verzending met verzendcode €3,95

Voor Europa: Verzending met verzendcode €9,00