googlee326cdf886da9dd5.html

Retour & Herroeping

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.


Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren ongebruikt en in originele staat retourneren.


De consument stelt Het SiertJe op de hoogte van het feit dat het product geretourneerd zal worden.


Wanneer Het SiertJe het product in originele, ongebruikte staat ontvangen heeft, zal het aankoopbedrag aan de consument terug betaald worden. Het SiertJe doet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 30 dagen na ontvangst van het product.

De consument is verantwoordelijk voor de verzendkosten van het retourneren.